Politică de confidențialitate

1. Introducere

Confidențialitatea datelor pe care ni le furnizezi este foarte importantă pentru noi. Vrem să fim transparenți și să-ți oferim toate informațiile pentru ca tu să înțelegi scopul pentru care îți solicităm datele, ce drepturi ai și care sunt opțiunile tale atunci când folosești serviciile noastre. Vrem să te asigurăm de toată implicarea echipei noastre pentru îmbunătățirea permanentă a protecției datelor tale și pentru conformarea la legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

2. Date pe care le colectăm și prelucrăm, scopul și temeiul legal

 1. Când ne contactezi prin formularul de contact îți solicităm numele și prenumele, adresa de e-mail. Ne bazăm pe consimțământul tău pentru furnizarea acestor date cu scopul de a ne putea contacta și de a putea răspunde solicitării tale.
 2. Când ești parte în cadrul unui contract comercial ca persoană fizică sau reprezentant/persoană de contact al unei persoane juridice îți putem solicita nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Scopul și temeiul legal este semnarea și executarea contractului.
 3. Pentru a gestiona site-ul și pentru a vă oferi o navigare îmbunătățită, atât Administratorul, cât și furnizorii noștri de servicii au interesul legitim de a utiliza cookie-uri, pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afișarea corectă a conținutului, personalizarea interfeței, îmbunătățirea serviciului prin implementarea și testarea de soluții tehnice. Astfel, este posibil ca prin modulele cookie sau tehnici similare să colectăm date personale precum: adresa IP, ID-ul dvs. de cookie, navigatorul de internet, locația, paginile web pe care le accesați pe site-urile noastre, anunțurile pe care le-ați vizualizat sau pe care ați dat click.

Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim modulele cookie și modul în care le puteți controla, vă rugăm să consultați pagina „Politică Cookie-uri”.

3. Ce fel de informații despre Utilizatori sunt publice?

Activități publice sunt orice acțiuni pe care le faceți pe site-ul nostru, care sunt proiectate să fie vizibile pentru alți Utilizatori, inclusiv comentarii, recomandări, recenzii.

Administratorul nu își asumă răspunderea pentru orice fel de datele astfel furnizate. Când partajați sau recomandați linkuri către conținut de pe o platformă terță parte, acea acțiune și orice date pe care le distribuiți vor fi acoperite de politica de confidențialitate a platformei respective.

4. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Datele personale colectate de către Administratorul site-ului sunt prelucrate în scopuri care includ:

 1. Activarea sau înregistrarea anumitor produse și servicii sau perfecționarea funcționalității;
 2. Primirea mesajelor personalizate, a ofertelor și a anunțurilor speciale, relevante pentru interesele tale personale, bazate pe informațiile pe care le-ai partajat cu noi;
 3. Îmbunătățirea comunicării;
 4. Analizarea și înțelegerea interacțiunilor cu clienții;
 5. Implementarea programelor de securitate;
 6. Răspunsul la întrebările tale sau rezolvarea solicitărilor tale de produse și servicii, precum și informarea ta în legătură cu starea acestora;

Prelucrăm datele tale personale numai în scopurile pe care ți le-am comunicat. Dacă le folosim în alte scopuri (apropiate), se vor aplica măsuri de protecție a datelor suplimentare și vor fi utilizate numai cu acordul tău.

5. Partajarea datelor cu caracter personal

Putem partaja datele tale personale cu furnizori de produse, parteneri de afaceri și alți terți în conformitate cu legea aplicabilă. Astfel de categorii de destinatari pot fi:

 • furnizori de servicii de contabilitate, asistență juridică, bănci și orice alți parteneri de afaceri, atunci când sunt necesare pentru executarea unui contract sau când există un interes legitim al Administratorului Site-ului, fără însă a afecta drepturile persoanelor vizate și cu respectarea măsurilor de securitate necesare.
 • autoritățile statului, în cazul în care vom primi o solicitare din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusă dezvăluirea unor date cu caracter personal ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligați să le dăm curs.

6. Criteriile și perioada de stocare a datelor

Datele asociate contului tău și alte date furnizate prin intermediul site-ului vor rămâne în posesia Administratorului doar pe durata existenței serviciilor furnizate și strict pentru respectarea cerințelor legale în vigoare (de ex., termenele de arhivare) și pentru protejarea drepturilor legale și intereselor Administratorului. Dacă dorești să renunți la cont, în măsura în care datele nu vor mai fi necesare pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor Administratorului, acestea vor fi șterse sau anonimizate.

7. Drepturile utilizatorilor

Conform prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale, capitolul III Drepturile persoanei vizate, art. 12-22, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

7.1. Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politica de confidențialitate, utilizatorii serviciilor site-ului sunt informați cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul către țări terțe sau organizații internaționale, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile pe care le au.

7.2. Dreptul de acces la date

Utilizatorii au dreptul să obțină din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzătoare.

La cererea utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vor fi furnizate într-un format electronic, utilizat în mod curent.

Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

7.3. Dreptul la rectificare

Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

7.4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Utilizatorul poate cere ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • utilizatorul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • utilizatorul se opune prelucrării;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

Conform dispozițiilor legale, obligația de a șterge datele utilizatorului nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

7.5. Dreptul la restricționarea prelucrării

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • utilizatorul contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

7.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

7.7. Dreptul de opoziție

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

7.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

Utilizatorii au dreptul de a cere și de a obține retragerea / anularea / reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.

7.9. Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere privind protecția datelor personale, utilizatori au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Dacă utilizatorul a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Pentru a împiedica solicitările de eliminare frauduloase, de la persoane care uzurpă identitatea altora, care încearcă să aducă prejudicii concurenței sau care doresc să elimine informații de natură legală fără a avea acest drept, este necesar să verificăm identitatea persoanei care solicită exercitarea dreptului. Pentru aceasta, te rugăm să ne trimiți o copie a unui act de identitate (pașaport sau act de identitate), lizibilă, din care să reiasă numele și prenumele, restul datelor pot fi acoperite.

Vom folosi aceste informații numai pentru a stabili autenticitatea solicitării și vom șterge copia documentului în 30 de zile de la soluționarea solicitării de eliminare, cu excepția situației în care suntem supuși unei obligații legale din partea autorităților statului.

8. Transferul datelor în afara UE

Nu transferăm datele tale către state din afara UE sau organizații internaționale.

9. Detalii de contact pentru solicitări și sesizări

Pentru orice solicitare/sesizare cu privire la respectarea drepturilor tale privind protecția datelor personale, te rugăm să ne contactezi prin formularul de contact.

10. Termene de răspuns la solicitări/sesizări

Echipa noastră va depune toate eforturile necesare pentru soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor tale. Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de 30 de zile, această perioadă poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maxim 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu privire la motivele întârzierii. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

11. Cum îți protejăm datele personale

Ne asumăm și luăm în serios responsabilitatea noastră de protecție a datelor personale pe care ni le încredințezi. Astfel, pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau accesul neautorizat, Administratorul Site-ului utilizează o varietate de tehnologii de securitate și proceduri organizaționale pentru a ajuta la protejarea datelor cu caracter personal. De exemplu, implementăm comenzi de acces, utilizăm firewall și securizăm servere și criptăm anumite tipuri de date, precum informații financiare și alte informații importante.

12. Modificări ale politicii de confidențialitate

Serviciile oferite de site-ul nostru evoluează în permanență, iar forma și tipul serviciilor oferite se pot modifica din când în când fără aviz prealabil. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a schimba sau a adăuga din când în când această notificare de confidențialitate, iar orice revizuiri de conținut vor fi postate pe site-ul nostru.

Noua notificare de confidențialitate va intra în vigoare la data postării. Dacă nu ești de acord cu notificarea revizuită, trebuie să îți schimbi preferințele sau să iei în considerare întreruperea utilizării serviciilor noastre. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, înseamnă că ești de acord să respecți notificarea de confidențialitate revizuită.

*Notă: Prezenta politică de confidențialitate face parte din/se completează cu termenii și condițiile de utilizare a site-ului.

Scroll to Top